web maker

Funkcjonalna Terapia Cranio-Sakralna 

FTCS jest z powodzeniem wykorzystywana w pracy ze sportowcami.

FTCS

Terapia Cranio-Sakralna stanowi nieodzowną część w medycyny manualnej. Odkrywa przyczyny wielu dolegliwości i chorób. Pozwala głębiej zajrzeć w specyfikę pacjenta i jego problemów. FTCS uwalnia energie i potencjał samonaprawczy w organizmie. Pacjent wraca szybciej do homeostazy, wyraźniej też czuje poprawę stanu zdrowia.

FTCS ma szerokie zastosowanie czy to w stanach pourazowych, powypadkowych,
po przebytych stanach zapalnych opon mózgowych, przy wadach zgryzu, wzroku, słuchu, równowagi, zaburzeniach wegetatywnych całego organizmu, przy syndromie wypalenia
(Burn-aut), przy stanach bólowych głowy i kręgosłupa...

FTCS jest konieczna przy pracy z dziećmi, w terapii niemowląt, dzieci przedszkolnych
i starszych, wspiera prawidłowy rozwój, wpływa na poprawę wyników usprawniania
wad postawy i wielu innych współistniejących schorzeń.

FTCS to często nieodzowna terapią wspierającą zabiegi funkcjonalnej korekcji zgryzu
u pacjentów leczących się stomatologicznie, czy ortodontycznie.

FTCS jest z powodzeniem wykorzystywana w pracy ze sportowcami. Jej zastosowanie nie ogranicza się tylko do szerokiego spektrum działań i usprawniania po doznanych urazach,
lecz także obniża poziom stresu przedstartowego, oraz przyspiesza znacznie regenerację
po ciężkich treningach i startach w zawodach.
  
W czasie szkolenia zdobywa się wiedzę anatomiczną o systemie czaszkowo krzyżowym, jego rozwoju embrionalnym i o podstawowych rytmach i cyrkulacji panujących w tym układzie. Nauka uczy i rozwija dotyk, czucie, centrowanie sie u terapeuty. Wprowadzane są elementy terapii tkanek łącznych- powięzi. Poznaje się różne rodzaje bólów głowy i ich źródła. Zdecydowana część szkolenia to zajęcia praktyczne. Bogaty arsenał technik pozwala
stosować FTCS precyzyjnie dopasowaną do potrzeb pacjenta jako diagnozę i terapię. 

PROGRAM
Kurs podstawowy. Część pierwsza.

 • Wprowadzenie w materie czucia i umiejetnosci centrowania sie jako terapeuty. Historia FCST.
 • Elementy W.G. Sutherland w CST.
 • Rozwoj embriologiczny.
 • Ukrwienie i unerwienie czaszki. Anatomia neurokranium.
 • Znaczenie membran i opon mózgowych.
 • Techniki szwów, membran i drenażu czaszki.
 • Powiązania mio-fascjalne cranium z sakrum.
 • Uwalnianie stawow czaszki- kompleksu Atlas, Axis, Occiput.
 • Wprowadzenie czucia rytmow CS (PAM).
 • Podstawa czaszki-SSB- diagnoza i terapia.
 • Integracja FCST . Łancuchy przyczynowo-skutkowe.
 • Diagnostyka i zabiegi rytmów CS (PAM).
Kurs podstawowy. Część druga.
 • Anatomia, biomechanika, diagnostyka, terapia viscerokranium (twarzoczaszki).
 • Napięcia i mechanika urazów śródkostnych.
 • Mechanika czaszki.
 • Wprowadzenie do diagnostyki stawów skroniowo-żuchwowych.
 • 10 steps -schemat zabiegu według Upledgera.
 • Integracja i doskonalenie poznanych technik w pracy terapeutycznej. Omówienie potencjanych możliwości FTCS.
 • Zakończenie kursu podstawowego egzaminem. 

Kurs doskonalący. Część trzecia (opcjonalnie)

Celem tego kursu jest integracja systemu artykulacji głosu, wzroku, stawów
skroniowo-żuchwowych i układu cranio-sakralnego w pracy terapeutycznej. Szybka diagnostyka pozwalająca odciążyć pacjenta z najczęściej chronicznych dolegliwości bólowych występujących w całym ciele, a mających przyczynę w w/w układzie. Kurs daje podstawy lepszej współpracy z ortodontą, dentystą, optykiem, okulistą, logopedą, laryngologiem.

W kursach na poziomie doskonalącym mogą brać udział terapeuci, którzy ukończyli terapię CS też na kursach w innych instytutach, ale co najmniej po 90 godz. lekcyjnych
(wymagany certyfikat).

Prowadzący:
mgr Rafał Antoni Szczepanski
Physiotherapeut AWF Wroclaw
Diplom KinderOsteopath
DOT-Pädiatrie
Dozent FCST
Osteopathiezentrum Noris
Leipziger Platz 21
90491 Nürnberg
www.osteopathiezentrum-noris.de
www.oz-n.de
Info@oz-n.de
Tel. 911/593758

Adres

ul. Okrężna 21/2
56-400 Oleśnica

Kontakt

e-mail: kto@kto.com.pl
Tel:  +48 600 600 252