Logo preloader
Logo KTO

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

W związku z prowadzoną działalnością szkoleniową od 2004 w dziedzinie szkoleń podajemy niezbędne informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma J&B Sp. z o.o., ul. Górna 6A, 44-100 Gliwice i firma Rehabilitacja dr Jarosław Jasięga, ul. Okrężna 21/2, 56-400 Oleśnica
 2. Kontakt z administratorem może odbywać się:
  pisemnie: (pod adresem: Jarosław Jasięga ul. Okrężna 21/2, 56-400 Oleśnica),
  e-mailowo: (jasiega@wp.pl lub kto@kto.com.pl),
  telefonicznie: (606 752 976, 600 600 252)
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie lub w zakresie jaki został nam powierzony. Celem przetwarzania tych danych jest właściwa obsługa uczestników szkoleń w zakresie wydania niezbędnej dokumentacji oraz komunikacja informacyjna o prowadzonej, bądź planowanej działalności firmy związanej głównie ze szkoleniami.
 4. Pani/Pana prawa dotyczące przetwarzania danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do administratora. Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Państwa dane nie będą udostępnianie firmom zewnętrznym. Wyjątek stanowi udostępnienie kontaktu dla pacjentów poszukujących wykwalifikowanych terapeutów najczęściej w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych Facebook/Instagram/TikTok/LinkedIn

Strona internetowa zawiera odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, TikTok oraz Linkedin. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Po wybraniu symbolu „Udostępnij” oraz odpowiedniego serwisu społecznościowego możesz opublikować dane zdarzenie (np. wynik wyszukiwania) na stronie tego serwisu.

Po kliknięciu linku znajdującego się pod tekstem „Obserwuj nas” możesz śledzić naszą aktywność na platformie danego serwisu. Na stronach serwisów społecznościowych mają zastosowanie zasady prywatności danych oraz warunki użytkowania stosowane przez dany serwis. Spółka nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych w tych witrynach internetowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej.


Z wyrazami szacunku,
Administrator Państwa Danych
dr Jarosław Jasięga