Logo preloader
Logo KTO

 • Gliwice

  26-28.05.2024 część 1
  28-30.09.2024 część 2, rozpoczęcie o 14.00
  12-14.12.2024 część 3, rozpoczęcie o 14.00
 • Oleśnica

  15-17.03.2024 część 1, rozpoczęcie o 14.00
  06-08.06.2024 część 2, rozpoczęcie o 14.00
  04-06.10.2024 część 3
1690 PLN / 1 etap

Zobacz krótki film o kursie

Często zadawane pytania

Czym jest FOI?

Koncepcja Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji jest terapią manualną, którą wyróżnia holistyczne podejście do ludzkiego ciała. Dla FOI centralną osią, wokół której wszystko się obraca, jest kręgosłup. Jest on centralnym miejscem połączeń , nie tylko pod względem funkcjonalnym, lecz również jeśli chodzi o układ nerwowy. FOI bazuje na wzajemnych powiązaniach pomiędzy wszystkimi stawami w organizmie. Nieprawidłowości pojawiające się w funkcjonowaniu jednego stawu mają wpływ na stan, w jakim znajdują się pozostałe. Terapeuta w trakcie leczenia nie skupia się na zwalczeniu bólu w miejscu jego występowania, lecz szuka jego przyczyn w kontekście całego organizmu. W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo-skutkowe.

Jakie są przeciwwskazania do terapii FOI?

Co da mi FOI? Jakie umiejętności zdobędę?

Czy techniki metody FOI są bolesne, czy pacjenci kojarzą je z czymś dziwnym czy też nie medycznym?

Czy po kursie FOI mogę dalej pracować moimi sprawdzonymi technikami z innych szkoleń? Czy jest to metoda w której trzeba się poświęcić tylko jej zasadom?

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI)

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - zjdęcie 1 Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - zjdęcie 2 Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - zjdęcie 3 Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - zjdęcie 4

Szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik

Metoda FOI stanowi niezależną koncepcję terapeutyczną w zakresie osteopatii i terapii manualnej. Jej rozwój dokonał się w oparciu o doświadczenie empiryczne i naukowe, zdobyte w ramach działań terapeutycznych u ponad 120.000 pacjentów. Nowatorstwo i sposób myślenia cechujący tą terapię pozwalają wysnuć wniosek, iż jest to jeden z najszybszych sposobów pomocy pacjentowi z funkcjonalnymi zaburzeniami w narządzie ruchu.

FOI® wyróżniają następujące aspekty:


1. Koncepcja holistyczna

FOI® jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Tym samym dają się w łatwy sposób rozpoznać. Doświadczenie dowodzi, że szybkie i trwałe uporanie się z problemami oraz bólami, wymaga poświęcenia w ramach terapii najwyższej uwagi właśnie systematyce mechanizmów kompensacyjnych. W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo- skutkowe.


2. Terapia funkcji i statyki

Koncepcję Osteopatii i Integracji Funkcjonalnej wyróżnia spośród innych - powszechnie stosowanych metod manualnych - nie tylko holistyczny sposób myślenia. Dochodzą do tego jeszcze inne aspekty. To nie staw międzykręgowy oraz jego ruchomość, lecz statyka (ustawienie w przestrzeni) poszczególnych kręgów stanowi punkt wyjścia do sporządzenia diagnozy i podjęcia terapii. Zmiany statyki kręgów oraz miednicy tworzą prawdziwą przyczynę blokad oraz zaburzeń funkcjonalnych. W koncepcji FOI® kręgosłup zajmuje centralne miejsce. Każdy problem dotyczący stawów obwodowych, znajduje swoją przyczynę w kręgosłupie. Jednocześnie każde zaburzenie w obrębie kręgosłupa, ma wpływ na stawy obwodowe. Dlatego niezbędne jest prowadzenie równoległej terapii zmian funkcjonalnych w obrębie stawów obwodowych, na przykład w przypadku występowania bólów kręgosłupa.


3. Łatwa systematyka

Systematyka, w myśl której organizm tworzy łańcuchy blokad oraz systemy kompensacyjne, jest zaskakująco mało skomplikowana. Każdy człowiek reaguje na zaistniały problem w ten sam sposób. Dlatego koncepcja FOI® posiada tak wiele zalet w porównaniu do innych stosowanych metod.

Zalety FOI®:

 • szybka i efektywna diagnoza
 • łatwe w rozpoznaniu i leczeniu związki przyczynowo- skutkowe
 • szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik
 • delikatny i bezpieczny sposób przeprowadzania zabiegów
 • brak przeciwwskazań dla tego typu terapii
 • łatwość w określaniu rokowań co do przebiegu terapii
 • duża skuteczność metody w pracy z pacjentem
 • techniki alternatywne dla manipulacji
 • techniki dostosowane również dla kobiet (nie wymagają dużej siły)

Według specjalistów nie istnieją przeciwwskazania dla Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji. Z racji tego, że zabiegi są przeprowadzane w sposób ostrożny i delikatny, pacjent nie jest narażony na ewentualne uszkodzenia ciała.

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając niemiecką stronę: www.funktionelle-integration.de