html5 templates

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI)

Szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik

FOI
Metoda ta stanowi niezależną koncepcję terapeutyczną w zakresie osteopatii i terapii manualnej. Jej rozwój dokonał się w oparciu o doświadczenie empiryczne i naukowe, zdobyte
w ramach działań terapeutycznych u ponad 120.000 pacjentów. Nowatorstwo i sposób myślenia cechujący tą terapie pozwalają wysnuć wniosek, iż jest to jeden z najszybszych sposobów pomocy pacjentowi z funkcjonalnymi zaburzeniami w narządzie ruchu.
Pośród pozostałych, powszechnie stosowanych metod terapii, FOI® wyróżniają
następujące aspekty:

1. Koncepcja holistyczna
FOI® jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Tym samym dają się w łatwy sposób rozpoznać. Doświadczenie dowodzi ponadto, że szybkie i trwałe uporanie się z problemami oraz bólami, wymaga poświęcenia w ramach terapii najwyższej uwagi właśnie systematyce mechanizmów kompensacyjnych. W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo-skutkowe.

2. Terapia funkcji i statyki
Koncepcję osteopatii i integracji funkcjonalnej wyróżnia spośród innych, powszechnie stosowanych metod manualnych, nie tylko holistyczny sposób myślenia. Dochodzą do tego jeszcze inne aspekty. To nie staw międzykręgowy oraz jego ruchomość, lecz statyka (ustawienie w przestrzeni) poszczególnych kręgów stanowi punkt wyjścia do sporządzenia diagnozy
i podjęcia terapii. Zmiany statyki kręgów oraz miednicy tworzą prawdziwą przyczynę blokad oraz zaburzeń funkcjonalnych. W koncepcji FOI® kręgosłup zajmuje centralne miejsce. Każdy problem dotyczący stawów obwodowych, znajduje swoją przyczynę w kręgosłupie. Jednocześnie każde zaburzenie w obrębie kręgosłupa, ma wpływ na stawy obwodowe.
Dlatego niezbędne jest prowadzenie równoległej terapii zmian funkcjonalnych w obrębie stawów obwodowych, na przykład w przypadku występowania bólów kręgosłupa.

3. Łatwa systematyka
Systematyka, w myśl której organizm tworzy łańcuchy blokad oraz systemy kompensacyjne, jest zaskakująco mało skomplikowana. Każdy człowiek reaguje na zaistniały problem w ten sam sposób. Dlatego koncepcja FOI® posiada tak wiele zalet w porównaniu do innych stosowanych metod.

Zalety FOI®
  • szybka i efektywna diagnoza
  • łatwe w rozpoznaniu i leczeniu związki przyczynowo-skutkowe
  • szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik
  • delikatny i bezpieczny sposób przeprowadzania zabiegów
  • brak przeciwwskazań dla tego typu terapii!!!
  • łatwość w określaniu rokowań co do przebiegu terapii
  • duża skuteczność metody w pracy z pacjentem
  • techniki alternatywne dla manipulacji
  • techniki dostosowane również dla kobiet (nie wymagają dużej siły)
Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając stronę www.funktionelle-integration.de

Adres

ul. Okrężna 21/2
56-400 Oleśnica

Kontakt

e-mail: kto@kto.com.pl
Tel:  +48 600 600 252