free amp template

O NAS

„Fizjoterapeuta ma umysł naukowca, serce humanisty i dłonie artysty.”

Profesjonalizm

PROFESJONALIZM

Od 2004 roku KTO działa na polskim rynku organizując i przeprowadzając szkolenia
dla fizjoterapeutów oraz lekarzy.

Wiedza

WIEDZA

W 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę
z Ackermann College of Chiropractic
ze Sztokholmu, 

Wiedza

DOŚWIADCZENIE

Nasze szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu, doskonałej organizacji
oraz przygotowaniu programowym.

DLACZEGO NASZE SZKOLENIA:
  1. Od 2004 roku KTO działa na polskim rynku organizując i przeprowadzając szkolenia
    z terapii manualnej dla fizjoterapeutów oraz lekarzy. Nasze szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu, doskonałej organizacji oraz przygotowaniu programowym.
  2. W 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę z Ackermann College of Chiropractic ze Sztokholmu, co dało nam możliwość kształcenia polskich terapeutów w zakresie jednej
    z wiodących metod osteopatii strukturalnej (chiropraktyki) - METODY ACKERMANNA. 
  3. W 2006 roku do naszej oferty szkoleń mogliśmy dołączyć Funkcjonalną Osteopatię
    i Integrację (FOI) z Instytutu w Haren w Niemczech. Metoda ta daje możliwość nowatorskiego sposobu spojrzenia na zaburzenia funkcjonalne w aparacie ruchu, a tym samym wnosi nową jakość do pracy z pacjentem. 
  4. Staramy się również stwarzać, głównie dla naszych Absolwentów, warunki do ciągłego rozwoju zawodowego, stąd możliwość udziału w kursach doskonalących, przeprowadzenie hospitacji w Specjalistycznej Klinice Leczenia Obrzęków w Niemczech czy udział w konferencji naukowej z najnowszymi doniesieniami. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych profesjonalnych szkoleń! 


                                                                              Jarosław Jasięga i Krzysztof Białas

Adres

ul. Okrężna 21/2
56-400 Oleśnica

Kontakt

e-mail: kto@kto.com.pl
Tel:  +48 600 600 252