free site creation software

Kurs Funkcjonalnej Terapii Wisceralnej (FTW)

Integracja układu trzewnego dla lekarzy, terapeutów manualnych i logopedów

FTW

Od tysięcy lat w medycynie dalekiego wschodu każdy człowiek jest traktowany bardzo indywidualnie, jako organizm o wielu aspektach, warstwach energetycznych czy też strukturalnych. Podobnie też w nowożytnej medycynie, zwłaszcza osteopatycznej, wielką wagę przywiązuje się do dobrego funkcjonowania trzewi i ich współdziałania z resztą organizmu,
co ma ogromny wpływ na ogólne samopoczucie człowieka i zachowanie zdrowej homeostazy (równowagi).

Podstawowym celem kursu FTW jest integracja układu trzewnego dla lekarzy, terapeutów manualnych i logopedów. FTW ma za zadanie poprawienie funkcji narządów mowy i słuchu, układów nerwowego, krążenia, oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, hormonalnego, odpornościowego, a przede wszystkim odciążenie pacjenta bólowego.
W trakcie kursu zostaną też przedstawione przyrządy terapii fizykalnej pomocne w pracy terapeuty.

Cały kurs to trzy czterodniowe bloki kształcenia podstawowego. Każdy z nich zawiera elementy teorii podstawowych zagadnień embriologii, fizjologii, anatomii funkcjonalnej, biomechaniki, relacje neuro-reflektoryczne między trzewiami, a układami mięśniowo-szkieletowym
i cranio-sakralnym, ruchomości własnej organów, powięzi okołotrzewnych z aspektem układów nerwów parietalnych wegetatywnych, naczyń krwionośnych i limfatycznych, zagadnienia patofizjologii chorób wewnętrznych, rozpoznawania symptomów postepowania ratowniczego, diagnostyki ogólnej pacjenta i szczegółowej w terapii trzewnej, nauki palpacji, askultacji, technik uwolnień trzewnych oraz blizn, zalecania dietetyczne i konsultacji interdyscyplinarnej.

Dodatkowo kurs ten rozwija czucie i palpacje na powięziach wokół organów, ale też na samych organach poprzez integracje pulsów z biodynamiki osteopatycznej i ruchów własnych organów. Dlatego dla chętnych na kurs polecam znajomość technik uwalniania energetycznego
z Funkcjonalnej Terapii Cranio-Sakralnej.

PROGRAM KURSU
Część pierwsza:

 • terapia, mobilizacja i uwolnienie powięzi narządów miednicy mniejszej, ich powiązanie z dysfunkcjami obręczy biodrowej, kości krzyżowej i dolnych lędźwi,
 • mobilizacje i uwolnienia otworów zasłoniętych i nerwów kulszowych, udowych, zasłonowych i sromowych,
 • terapia, mobilizacja i uwolnienie powięzi narządów szyi i okolicy podjęzykowej,
 • mobilizacje i uwalnianie splotów szyjnych i barkowych,
 • różne dysfunkcje ich usprawnianie narządów słuchu i mowy,
 • aspekty bólów głowy,
 • terapia narządów klatki piersiowej, układ oddechowy i jego wpływ na dysfunkcje klatki piersiowej i przepony,
 • zabiegi na bliznach pourazowych i pooperacyjnych w tej okolicy ciała.
Część druga:
 • terapia, mobilizacja i uwolnienie powięzi przewodu pokarmowego- wątroby, żołądka, przełyku, dwunastnicy,
 • omówienie układu odpornościowy i detoksykacji organizmu,
 • zabiegi na bliznach pourazowych i pooperacyjnych w tej okolicy ciała,
Część trzecia:
 • terapia, mobilizacja i uwolnienie powięzi przewodu pokarmowego- jelito cienkie
  i grube, otrzewnej oraz kreski jelitowej,
 • terapia nerek i moczowodu, powiązanie ich z dysfunkcjami mięśni lędźwiowych,
 • aspekty bólów dolnego odcinak kręgosłupa oraz ich połączenie z trzewiami jamy brzusznej,
 • zabiegi na bliznach pourazowych i pooperacyjnych w tej okolicy ciała.
Kurs Funkcjonalnej Terapii Wisceralnej jako nowum analizuje wynik powikłań i dysfunkcji okołoporodowych u noworodków, zestawionych z często rozwijającymi się za ich przyczyną wzorami napięć w łańcuchach funkcjonalnych u dorosłych już pacjentów. Tym też wyróżnia
się na tle innych kursów osteopatii wisceralnej wprowadzonych do medycyny manualnej.
Szkolenie to jest kierowane głównie do fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, czy logopedów (szczególnie jego pierwsza cześć), a wiec tych wszystkich, którzy pragną rozszerzyć arsenał swojej diagnostyki i technik manipulacji wisceralnej. Wiedza z odbytego szkolenia może w sposób doskonały współgrać z dotychczasową pracą technikami medycyny manualnej, stać się ich uzupełnieniem, a czasem brakującym ogniwem w uzyskaniu pełnej poprawy stanu pacjenta. Może też stanowić samodzielną i główną terapię w pewnych dolegliwościach.
 
Prowadzący:
mgr Rafał Antoni Szczepanski
Physiotherapeut AWF Wroclaw
Diplom KinderOsteopath
DOT-Pädiatrie
Dozent FCST

Osteopathiezentrum Noris
Leipziger Platz 21
90491 Nürnberg

www.osteopathiezentrum-noris.de
www.oz-n.de
Info@oz-n.de

Tel. 911/593758

Adres

ul. Okrężna 21/2
56-400 Oleśnica

Kontakt

e-mail: kto@kto.com.pl
Tel:  +48 600 600 252