easy website builder

METODA DRA ACKERMANNA

Efektywne i skuteczne techniki korekcyjne

ACKERMANN

Możliwości jakie niesie ze sobą metoda dra Ackermanna są ogromne. Metoda diagnozy
i terapii wg koncepcji Ackermanna, jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych
i komplementarnych metod leczenia manualnego.
Wyróżnia się ona szybką i celową diagnostyką, a postępowanie terapeutyczne jest tu precyzyjne i dokładne. Wykonując zabieg terapeuta bardzo dokładnie wie co chce osiągnąć i dlaczego. Nie ma tu miejsca
na przypadkowe zabiegi.

W praktyce terapia wymaga szerszego spojrzenia na przyczyny dolegliwości i ich złożoność. Kompensacja, którą rozpoczął „zablokowany” staw wymaga od terapeuty adekwatnego postępowania. Z tego powodu, jeśli ktoś chce pracować metodą Ackermanna musi poddać kontroli, a jeśli będzie taka potrzeba również wdrożyć terapię, w tych miejscach, które wykazują zaburzenia funkcjonalne. Poszczególne techniki zabiegowe w tej metodzie ograniczają się dokładnie do jednego segmentu, dlatego zostaje „odblokowany” tylko i wyłącznie ten kręg,
który powodował dolegliwości u pacjenta.

Przy zastosowaniu metody dra Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból. Każdy zabieg zostaje poprzedzony szczegółową diagnozą wstępną. Terapeuta dokonuje oceny stanu pacjenta na podstawie wywiadu, palpacji ustawienia (przemieszczeń) i funkcji poszczególnych stawów. Należy także ocenić wyniki badań radiologicznych. Zastosowane wówczas efektywne techniki pozwalają na skuteczne
i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu.

Wiele dolegliwości, które swoją przyczynę mają w zaburzeniach funkcji narządu ruchu,
a zwłaszcza kręgosłupa, są z natury odwracalne. Wynika z tego fakt, iż można je usunąć.
Często zmiany w funkcjonowaniu stawów kręgosłupa powodują występowanie objawów podobnych do tych, które wywołują choroby organiczne. Jeśli w badaniach lekarskich zostało wykluczone organiczne podłoże choroby, najczęściej można takiemu pacjentowi pomóc stosując terapią manualną. W praktyce klinicznej Instytutu Ackermanna, leczone są
z pozytywnym skutkiem m.in. bóle kręgosłupa, głowy ( w tym m.in.. migreny, zawroty, mdłości, zaburzenia wzroku i słuchu), tułowia, kończyn, „dolegliwości pseudoorganiczne” – bóle nerkowe, żołądkowe, wątrobowe, związane z perystaltyką jelit (zaparcia, wzdęcia, rozwolnienia) i inne...
Ponad 50 letnie doświadczenia w leczeniu dr W.P. Ackermanna i ponad 30 letnia działalność dydaktyczna i terapeutyczna Ackermann College of Chiropractic w Stockholmie uczyniły
tą metodę jedną z najstarszych i najbardziej znanych, głównie ze względu na dużą skuteczność w walce z bólem.

Obecna oferta cenowa szkoleń przedstawia się bardzo korzystnie. Tylko szkolenia odbywające się w Polsce są oferowane w niższej, konkurencyjnej cenie. Poza Polską koszt szkolenia to 1600 euro (bądź równowartość tej kwoty). Ze względu na specyfikę nauczanego materiału ilość osób w grupie szkoleniowej jest niewielka. Na jednego instruktora przypada 12 osób, a każdy uczestnik szkolenia otrzymuje oprócz drukowanych materiałów szkoleniowych również płytę DVD z prezentowanymi technikami. Podczas 4 dniowego intensywnego kursu będą mogli państwo poznać jedyny w swoim rodzaju program zabiegowy, który umożliwi całościową diagnozę i terapię dysfunkcji kręgosłupa i stawów.

Zalety metody dra Ackermanna 

  • szybka ocena przemieszczeń w obrębie miednicy
  • natychmiastowe testy różnicujące przyczyny funkcjonalne i strukturalne
  • efektywne i skuteczne techniki korekcyjne
  • możliwość zastosowania technik alternatywnych
  • wykonywanie zabiegów docelowych (w konkretnym miejscu i kierunku)
  • reguła 80% - przewidywalne kierunki przemieszczeń w określonych segmentach kręgosłupa
  • duża skuteczność metody w pracy z pacjentem
  • dobrze wykonany zabieg nie wymaga od terapeuty dużej siły
Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając polską wersję strony szwedzkiego Ackermann College of Chiropractic: www.ackermann-institutet.se
Adres

ul. Okrężna 21/2
56-400 Oleśnica

Kontakt

e-mail: kto@kto.com.pl
Tel:  +48 600 600 252